Điều khoản

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện sau.

1. CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN

Bằng việc sử dụng website này, bạn cam kết đã đọc và chấp thuận các điều khoản và điều kiện. Nếu bạn không chấp thuận, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng website này.

2. CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI ĐIỀU KHOẢN

REDI có quyền thay đổi Điều khoản tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho bạn hoặc cần có sự chấp thuận của bạn.

3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền, thương hiệu, tên thương mại của tất cả các tài liệu được xuất bản trên Trang web thuộc về REDI hoặc bên thứ ba ký hợp đồng với REDI. Không có bất cứ quy định nào trong văn bản này được hiểu là bạn có quyền sử dụng bất kỳ tài liệu nào được xuất bản trên Trang web cũng như tên thương mại, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền của REDI được xuất bản trên Trang web.

4. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

(1) Bạn có thể tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng tải trên Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

(2) Bạn không được phép sử dụng, phân phối hay đăng bất kỳ tài liệu nào được xuất bản trên Trang web cho mục đích công khai hoặc thương mại mà chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của REDI .

(3) Bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, sử dụng kỹ nghệ đảo ngược, dịch ngược, trích xuất mã nguồn hay loại bỏ các ký hiệu bản quyền của bất kỳ tài liệu nào được xuất bản trên Trang web.

(4) Bạn không được phép truy cập Trang web bằng các phương thức có thể gây ra sự cố cho Trang web, máy chủ hoặc mạng liên quan đến Trang web

5. CÁC LIÊN KẾT

Trang web có chứa các liên kết đến các trang web khác được bên thứ ba quản lý và kiểm soát. Bạn sẽ phải chịu mọi rủi ro khi sử dụng các liên kết hoặc các trang web được liên kết và REDI sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào được xuất bản trên các trang web liên kết đó.

6. MỨC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN

Dù REDI đã có những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cập nhật các thông tin được xuất bản trên Trang web, REDI không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm rằng nội dung trên Trang web là chính xác, hoàn chỉnh hoặc đã được cập nhật.

7. KHÔNG TIN CẬY THÔNG TIN

Bạn sẽ phải chịu mọi rủi ro khi sử dụng Trang web và REDI không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề, thiệt hại hoặc tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu phát sinh từ việc sử dụng thông tin được xuất bản trên Trang web.

8. TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG TRANG WEB VÀ THAY ĐỔI NỘI DUNG

REDI có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động của Trang web cũng như có quyền thay đổi nội dung được xuất bản trên Trang web tùy từng thời điểm. REDI sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề, thiệt hại hoặc tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu từ việc tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động của Trang web hoặc từ bất kỳ thay đổi nào về nội dung đã xuất bản trên Trang web.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong phạm vi tối đa luật pháp cho phép, REDI sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại mang tính trừng phạt, gián tiếp, đặc biệt, hậu quả mà bạn phải gánh chịu, xảy ra dưới bất kỳ hình thức nào và dựa trên bất kỳ lý thuyết về trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm thua lỗ, mất uy tín hoặc danh tiếng kinh doanh, mất dữ liệu hoặc chi phí thu mua hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế, ngay cả khi REDI đã nhận được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.