image

Chúng tôi tạo ra giải pháp
MARKETING BẰNG WEBSITE

News & Events

Tuyển dụng tại REDI

Gia nhập gia đình REDI để cùng nhau tạo ra giá trị, cùng nhau phát triển.

image
Tuyển dụng vị trí WordPress Developer

  Số lượng cần tuyển: 2 người. Số năm kinh nghiệm: 1 - 2 năm. Mô tả công việc: Lập trình website bằng CMS Wordpress. Phát triển các tính năng /…

image
Tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thiết kế Layout Website

Số lượng cần tuyển: 1 người. Số năm kinh nghiệm: >=1 năm Mô tả công việc: Thiết kế các layout website. Thiết kế các banner, hình ảnh. Thực hiện các công…

image
Tuyển dụng vị trí lập trình viên Frontend Website

Số lượng cần tuyển: 2 người. Số năm kinh nghiệm: 1 - 2 năm. Mô tả công việc: Code giao diện website HTML, CSS, HTML5, CSS3, Jquery / Javascript. Nghiên cứu…

SCROLL TO TOP