image

Chúng tôi tạo ra giải pháp
MARKETING BẰNG WEBSITE

News & Events

Tuyển dụng tại REDI

Gia nhập gia đình REDI để cùng nhau tạo ra giá trị, cùng nhau phát triển.

image
Tuyển dụng vị trí Content Marketing Leader

Tại Redi, team Content Marketing được ví như những đóa bồ công anh, luôn lan tỏa ý tưởng và năng lượng. Các bạn ấy là những người không thể thiếu…

image
Tuyển dụng vị trí WordPress Developer

  Số lượng Wordpress Developer cần tuyển: 3 người. Mô tả công việc: Lập trình website trên nền tảng Wordpress. Phối hợp cùng với các thành viên khác để hoàn thành…

image
Tuyển dụng vị trí lập trình viên Frontend Website

Redi đang thất lạc 2 người anh em [Frontend Website Developer] sau bao năm dài bôn ba cuộc sống với các dự án thiết kế web của mình. Nay muốn…

SCROLL TO TOP